Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er utarbeidet av Oljedirektoratet. Innledningsvis i rapporten beskrives petroleumsvirksomheten i Norge, herunder historikk, petroleumsloven, utvinning mv. Videre redegjøres det for petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel og status på norsk sokkel for petroleumsvirksomheten, dvs. hvilke områder som er konsesjonsbelagt. Rapporten omtaler nærmere mulige virkninger og sameksistens mellom petroleumsforekomster og havvind. Det fremkommer at det kan være potensial for arealkonflikter mellom havvind og petroleumsvirksomhet på flere områder. Rapporten beskriver områdene som er foreslått for havbasert vindkraft. I følge rapporten er det Sørlige Nordsjø I og Sørlige Nordsjø II som har størst ressurspotensial og dermed høyest konfliktpotensial for petroleumsvirksomheten. Stathavet og Frøyabanken har etter dagens kunnskap moderat petroleumsvirksomhet. Disse fire områdene er viktige for petroleumsvirksomheten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-08-02 12:00:17.450873
MODIFIED 2014-08-14 11:47:08.867582+00:00
CREATED 2013-08-02 12:00:17.450873
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)