Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Husbanken har engasjert Analyse & Strategi sammen med Multiconsult for å se nærmere på Husbankens arbeid med pilot- og forbildeprosjekter. Metoden benyttet i dette prosjektet har bestått av en kombinasjon av dokumentstudier, workshop med ekspertgruppe fra Multiconsult og Husbanken, samt kvalitative intervjuer med aktører innen byggenæringen, offentlig forvaltning og oppdragsgiver. Det er områdene energi og miljø, universell utforming og byggeskikk som har vært gjenstand for analysen, i tillegg til at oppdraget har vært avgrenset til å omfatte nybygg og rehabilitering av boliger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:02:20.521583
MODIFIED 2015-12-16 01:02:21.076940
CREATED 2015-12-16 01:02:20.521583
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)