Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid

Rapporten tilhører rapportseriene FoU-rapport.

Denne rapporten er leveransen fra prosjektet: Funksjonshemming, barrierer og diskriminerende forhold. Prosjektet er en utredning av praksisen rundt individuelle planer, som fokuserer på hva som fremmer og hva som hemmer nytteverdien av individuelle planer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:01:39.793047
MODIFIED 2018-07-12 06:00:29.651986+00:00
CREATED 2015-01-17 01:01:39.793047
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)