Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad

Rapporten tilhører rapportseriene Noragric report.

This is a review of the status of Planning, Monitoring and Evaluation procedures in use at ICIMOD, Kathmandu, and partners. The Noragric evaluation team concludes that significant progress has been made since the ICIMOD Board of Governors meeting in December 2004. ICIMOD is on a good track to obtaining a meaningful PM&E system.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 488.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:06:19.389044
MODIFIED 2019-03-22 05:00:12.407103+00:00
CREATED 2014-10-24 00:06:19.389044
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)