Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010

Innovasjon Norge spiller fremdeles en viktig rolle i forhold til å utløse prosjekter; addisjonaliteten har økt gradvis siden 2006. Sammenlikner man 2009- og 2010-årgangene ser vi en nedgang på de myke indikatorene, som for eksempel samarbeid og kompetanse. Disse indikatorene har fortsatt nedgangen vi så fra 2008- 2009-årgangen. Dette kan tyde på at bedriftene fremdeles opplever noen etterdønninger av finanskrisen ved at de ikke i så stor grad har satt fokus på kompetanseutvikling, samarbeid og innovasjon, men i sterkere grad prioritert økonomiske resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:44:50.665089
MODIFIED 2013-02-14 18:13:49.066721
CREATED 2012-01-29 20:44:50.665089
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)