Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pliktige elsertifikater

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Drøfting av virkemidlers effektivitet for å realisere mål i energi- og miljøpolitikken. Særlig drøftes virkemiddelet pliktige elsertifikater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 287.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-19 01:00:47.187993
MODIFIED 2018-02-19 01:00:49.804265
CREATED 2018-02-19 01:00:47.187993
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)