Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport

Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen kartlegger publikums kontakt med politiet, deres inntrykk av kriminalitetsutviklingen og publikums utsatthet for kriminalitet. Politidirektoratet har gjennomført liknende undersøkelser for politiet i 2004 og 2006. Befolkningens tillit til politiet er stor. 8 av 10 innbyggere har tillit til politiet (83 prosent). • Politiet høster større tillit blant kvinner enn blant menn, større tillit blant eldre enn blant yngre og større tillit blant høyt utdannede enn blant lavt utdannede. • De som har vært i kontakt med politiet for å melde fra om noe, de som har vær i kontakt i forbindelse med en ulykke og de som har vært utsatt for en eller annen form for vold har lavere tillit til politiet. • Den gruppen som har størst tillit til politiet er kvinner med høy utdannelse som svarer at de ikke har vært utsatt for noen form for vold, mens tilliten til politiet er lavest blant menn som har vært utsatt for en eller annen form for vold. • Tilliten til politiet er størst i Asker og Bærum, Hedmark og Sør-Trøndelag politidistrikt, og minst i Agder, Østfinnmark og Vestfinnmark politidistrikt. • Tiliten til politiet er lavere blant unge med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn enn blant personer i samme aldersgruppe i den øvrige befolkningen (referansegruppen).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:07.476404
MODIFIED 2016-02-20 06:00:52.217255+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:07.476404
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)