Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport

Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen kartlegger publikums kontakt med politiet, deres inntrykk av kriminalitetsutviklingen og publikums utsatthet for kriminalitet. Politidirektoratet har gjennomført liknende undersøkelser for politiet i 2004, 2006 og en tilsvarende i 2008. Befolkningens tillit til politiet er uforandret på nasjonalt nivå sammenliknet med 2008. 84 prosent svarer at de har tillit til politiet. Tilliten til politiet er noe høyere blant kvinner, klart høyere blant eldre, og noe høyere blant høyt utdannede. Personer som har vært i kontakt med politiet eller som har vært utsatt for kriminelle hendelser har lavere tillit til politiet. Tiliten til politiet blant unge med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn er noe lavere (74 prosent har tillit). Tilliten til politiet i Norge ligger godt over gjennomsnittet for andre europeiske land. Tilliten til politiet i Søndre Buskerud, Agder og i Østfold har økt, mens tilliten til politiet i Telemark har gått noe ned.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:07.604873
MODIFIED 2016-04-24 22:02:21.190137+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:07.604873
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)