Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten belyser utvalgte relasjoner ved forsknings- og utviklingsarbeid sett i forhold til forskningsbasert undervisning og samhandling med ulike kliniske felt. Formålet er å dekke tematiske områder som har vokst fram med et felles lovverk for universiteter og høgskoler der det hittil har vært betydelig kunnskapsmangel. Ved å benytte både kvantitativ og kvalitativ metode har vi belyst sektorovergripende FoU-arbeid met et empirisk materiale. Undersøkelsen tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelser basert på en spørreskjemaundersøkelse med særlig vekt på omfang, organisering, finansiering og tilrettelegging for praksisrettet FoU i helse- og sosialfagutdanningene i høgskolesektoren. Den tallbaserte beskrivelsen er fulgt opp med en intervjuundersøkelse som belyser utvalgte høgskoleansattes erfaringer, muligheter og begrensinger relatert til praksisrettet FoU i sykepleie.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 425.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:32.076666
MODIFIED 2014-08-14 11:43:29.997396+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:32.076666
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)