Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme

Rapporten tilhører rapportseriene Notat .

21. mai 2007 sendte Borg bispedømmekontor ut et spørreskjema til prestene i bispedømmet om deres arbeidsforhold. Alle prester i faste stillinger og vikariater (seks måneder eller lengre) som Borg har arbeidsgiveransvar for ble bedt om å være med i undersøkelsen. Spørreskjemaet ble sendt ut til 128 prester. 89 prester besvarte skjemaet, noe som gir en svarprosent på 70. Prest i Borg inngår i prosjektet presters arbeidsforhold. Oslo bispedømmekontor tok initiativ til prosjektet i 2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:03.092673
MODIFIED 2017-09-17 02:01:04.026946+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:03.092673
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)