Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prisutjevning melk : kontroll for første halvår 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Kontrollen av prisutjevningen har som formål å undersøke om markedsregulators faktiske (gjennomsnittlige) råvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For å ivareta dette formålet gjøres det beregninger for hele varespekteret inndelt etter respektive grupper i utjevningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:04:55.429665
MODIFIED 2016-08-12 06:00:46.521974+00:00
CREATED 2012-09-20 08:04:55.429665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)