Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser

Arbeidsgruppen har hatt som hovedfokus å avklare de private institusjonenes rolle og rammebetingelser som likeverdige aktører i helhetlig rehabiliteringsforløp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:00:34.227373
MODIFIED 2014-08-14 11:47:04.751851+00:00
CREATED 2013-07-06 12:00:34.227373
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)