Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Private eieres erfaringer med verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet

Sluttrapport for undersøkelsen av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Gjennomført oktober 2010 - januar 2011. Omfatter private eiere av kulturminner som har fått tilsagn om støtte gjennom programmet. Offentlige eiere, som kommuner, er holdt utenfor. Utgangspunkt for undersøkelsen var: 1. Avdekke, systematisere og analysere erfaringer som private eiere av kulturminner har med gjennomføring av egne prosjekter. 2. finne flaskehalser og får fram eiernes forslag for å løse dem, bl. a. for å få offentlige virkemidler og kulturminneforvaltningen til å fungere optimalt for bevaring og bruk av kulturminner til verdiskaping.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:09:09.809034
MODIFIED 2015-10-16 08:19:50.954654+00:00
CREATED 2014-10-24 00:09:09.809034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)