Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi

Rapportens formål er å avdekke befolkningens adferd, holdning og kunnskap i forbindelse med privates kjøp av svart arbeid

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:54.627218
MODIFIED 2015-11-12 15:00:50.318367+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:54.627218
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)