Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims

Rapporten tilhører rapportseriene NINA minirapport.

Prosjektets formål er å produsere lakserogn av Bjerkreimstamme for utsetting i Mandalselva. Prosjektet er en del av Reetableringsprosjektet, som har som målsetting å reetablere sjølreproduserende laksebestander i Mandalselva og Tovdalselva i forbindelse med kalking av vassdragene. Utgangspunktet for dette prosjektet er reetableringa i Mandalsvassdraget. Det er valgt å bruke laksebestanden i Bjerkreimselva i Rogaland som utgangspunkt for å reetablere en ny laksestamme i Mandalselva. 0yerogn fra den ville laksestammen i Bjerkreimselva ble overført til NINA Forskningsstasjon på Ims. Rogna ble drettet opp til smolt og videre til gytemoden laks i anlegget på Ims. Den gytemodne laksen ble strøket og befruktet og desinfisert øyerogn ble levert til Mandalselva, enten til Finså klekkeri eller direkte til utplanting i Mandalselva.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 429.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:44.849993
MODIFIED 2018-01-18 04:00:36.353853+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:44.849993
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)