Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Produksjonsreguleringer i havbruk : tilleggsutredning : rullerende gjennomsnittlig MTB

Utredningen omfatter tre hovedelementer: a. Nivå på gjennomsnitts-MTB som i seg selv ikke medfører økt potensiell produksjon b. Samfunnsøkonomiske konsekvenser c. Miljømessige konsekvenser

Målsettingen med oppdraget har vært å gi Fiskeri- og kystdepartementet et faglig grunnlag for å vurdere effekter av en eventuell omlegging av MTB-systemet til rullerende gjennomsnittlig MTB, herunder belyse utfall av endret MTB-system gitt ulike forutsetninger. Utredningen vil underbygge og synliggjøre argument som vil være relevant å ta hensyn til når valg av MTB-grense skal vurderes og fastsettes av FKD.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:02:11.057595
MODIFIED 2016-10-06 13:02:11.514441
CREATED 2016-10-06 13:02:11.057595
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)