Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Bildet av innovasjon har etter manges mening har vært altfor ensidig fokusert på FoU (forskning og utvikling). Mange har innvendt at innovasjon er langt mer enn FoU. En alternativ måte å se dette på har vært å kritisere en ensidig fokusering på forskningsdelen av FoU, på bekostning av utviklingsdelen. Rapporten ser på hva som faktisk inkluderes i utviklingsdelen av FoU. Rapporten viser at FoU er svært sentralt for innovasjon. Vi kan tenke oss en FoU-dimensjon i materialet, hvor foretak med mye FoU ligger i den ene enden og foretak uten FoU ligger i den andre. Generelt er tendensen at høy FoU tenderer mot å gå sammen med høy innovasjonsaktivitet og høy grad av intern innovasjonskapasitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 451.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:43.884159
MODIFIED 2014-08-14 11:49:48.103900+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:43.884159
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)