Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Statens vegvesen (SVV) arbeider med utredning av fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Som ledd i dette arbeidet ønsker SVV å bidra til metodeutvikling knyttet til analyser av store samferdselsprosjekter. Blant annet ønsker SVV å vurdere ulike typer av såkalt mernytte ved vegprosjekter som bidrar til betydelig reduksjon av avstandskostnader. Vista Analyse har gjennomført et forprosjekt som skal gi grunnlag for videreutvikling av metodikken for beregning av produktivitetsgevinster, som er det viktigste enkeltelementet innenfor mernytte ved samferdselsprosjekter. Som ledd i arbeidet har vi også gjennomført beregninger av produktivitetsvirkninger av utbyggingen av strekningen Aksdal-Bergen på E39. Beregningene er forenklede og blant annet basert på usikre sammenhenger mellom reduserte avstandskostnader og produktivitet. Resultatene må derfor tolkes som regneeksempler som må videreutvikles for å kunne benyttes i videre vurderinger i prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-11 12:00:38.314490
MODIFIED 2017-12-23 09:00:19.274971+00:00
CREATED 2013-09-11 12:00:38.314490
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)