Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Produktpakker og utlån i finansmarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vi analyserer konsekvenser av koblinger av finansielle tjenester i Norge. Basert på teoretiske bidrag og empiri fra Norge, EU og USA drøfter vi negative og positive virkninger for selgere og kjøpere av finansielle tjenester. Rammen for prosjektet har vært knapp slik at denne utredningen er ingen uttømmende diskusjon av problemstillingen. Likevel viser de studier som det refereres til i rapporten at det er grunnlag for å trekke noen viktige konklusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 578.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-07 00:01:25.978844
MODIFIED 2020-03-07 00:01:25.991945
CREATED 2020-03-07 00:01:25.978844
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)