Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning

Norsk Kulturråd/Mie Berg Simonsen har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert forsøksordningen for profesjonalisering av kor. Den amatørbaserte korbevegelsen har gjennom mange år jobbet for en satsing på norsk vokalmusikk. Norsk kulturråd la i 1992 frem en utredning som anbefalte å tilføre det norske korfeltet flere ressurser og mer kompetanse, blant annet ved å opprette et profesjonelt kor (Innstilling om profesjonelt kor i Norge 1992). En ny utredning i 2002 om tilskudd til musikkensembler fulgte opp med å peke på at det trengtes et løft for norsk vokalmusikk (Langdalen 2008). Kulturrådet selv har uttalt seg ved flere anledninger om denne saken, og politikere fra flere partier har fremmet ulike forslag både i og utenfor Stortinget. Resultatet er så langt blitt en forsøksordning som skal legge til rette for profesjonalisering av utvalgte kor gjennom samproduksjoner og ulike samarbeidsmodeller, i tråd med det formålet som stortingskomiteen har formulert, og som Kultur- og kirkedepartementet har presisert overfor Norsk kulturråd. Det er denne forsøksordningen som blir evaluert i rapporten.

Evalueringen har til formål å fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet. Evalueringen redegjør for kor og prosjekter i forsøksordningen, hvilke resultater ordningen oppnådde, ulike stridsspørsmål og forslag til videreutvikling av feltet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 306.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:10.894025
MODIFIED 2017-11-16 17:00:53.101520+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:10.894025
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)