Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Prosjektet omfatter følgende deler: 1. Omfang av promillekjøring med tunge kjøretøy. 2. Ulykkesrisiko ved promillekjøring med tunge kjøretøy. 3. Mulighet for å redusere promillekjøring med tunge kjøretøy ved alkolås. 4. Mulighet for å redusere promillekjøring med tunge kjøretøy ved politikontroll. 5. Gjennomførbarhet av alkolås og promillekontroll. 6. Nyttekostnadsforhold for alkolås og promillekontroll. Undersøkelsen viser at omfanget av promillekjøring med tunge kjøretøy er lav, antakelig mellom 0,005 og 0,25 prosent av all kjøring med slike kjøretøy. Forekomsten av alkohol blant førere av tunge kjøretøy innblandet i dødsulykker er også lav, mellom 0 og 1,21 prosent. Med så lave forekomster både i vanlig trafikk med tunge kjøretøy og blant tungbilførere innblandet i dødsulykker, kan ulykkesrisiko ikke beregnes. Mulighet for reduksjon av promillekjøring med mer politikontroll og ved alkolås diskuteres, og nyttekostnadsforhold ved politikontroll og alkolås er beregnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 547.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:01:16.762700
MODIFIED 2014-08-14 11:46:57.325355+00:00
CREATED 2013-06-08 12:01:16.762700
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)