Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten drøfter prosessevaluering som ledd i vurderingen av klimapolitiske virkemidler. En prosessevaluering ser på selve gjennomføringen av et program - fra innsats til utfall og virkning - for å forklare (eventuelt manglende) måloppnåelse. Rapporten ser nærmere på enkelte pågående forvaltningsprosesser som har som siktemål å få til reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken; bruk av klimarelaterte transportindikatorer og areal- og transportpolitiske bypakker. Aktuelle indikatorer er etter hvert velkjente og veletablerte, men er i spredt og uforpliktende bruk og viser seg lite disiplinerende for handling. Studien av prosessene med KVU (konseptvalgutredning) av bypakker og Framtidens byer-programmet viser at klimahensyn er lite framtredende. Framtidens byer har som hovedmål å bidra til klimagassreduksjon, mens KVU primært er etablert for å sikre at det beste utbyggingsalternativet blir valgt. Et mer forpliktende sektoransvarsprinsipp kan være den institusjonelle mekanismen som sikrer at klimahensyn ikke glipper i praksis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 957.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:03:25.815191
MODIFIED 2016-08-12 06:01:51.858895+00:00
CREATED 2012-09-17 06:03:25.815191
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)