Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Hovedmålet for prosjektet er å beskrive nye organisasjonsmodeller som utvikles for kommunal tjenesteyting og for samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og å studere effekter av disse modellene som kan avleses etter relativt kort tid (2-3 år). Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, ved UiO (HELED), Senter for omsorgsforskning, Østlandet ved HiG, NOVA og NIBR. NOVA har hovedansvar for to delprosjekter. Formålet med første delprosjekt er å belyse samhandlingsreformens innvirkning på prioritering og koordinering innenfor utvikling av forebyggende (helse)tjenester som er knyttet til en aldrende befolkning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 01:01:12.331959
MODIFIED 2016-02-10 01:01:12.642722
CREATED 2016-02-10 01:01:12.331959
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)