Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Prosesskartlegging av etableringsfasen. Hensikten er å gi en oversikt over de aktiviteter en etablerer må gjennomføre for å etablere en virksomhet, myndighetenes involvering i prosessen og hvordan myndighetene eventuelt kan forenkle denne prosessen. Tilbakemeldingene fra intervjuene viser at selve prosessene med å etablere en virksomhet ikke er spesielt utfordrende. Utfordringene etablererne peker på er i hovedsak knyttet til rammebetingelsene for etableringsfasen. En av hovedutfordringene som trekkes frem i intervjuene er kapitalkravet og revisjonsplikten som stilles til alle aksjeselskap. Intervjuene peker på at disse kravene ekskluderer denne selskapsformen for mange etablerere, og de blir slik sett presset til å velge andre selskapsformer med andre risikoforhold. Videre fremheves det at den personlige risikoen ved å drive som selvstendig næringsdrivende anses som høy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-18 13:00:30.299932
MODIFIED 2014-08-14 11:45:37.709634+00:00
CREATED 2012-12-18 13:00:30.299932
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)