Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering

Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken” ble startet høsten 2006 med en intern prosess på Feiringklinikken rundt endring av turnus for renholderne. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2008, og dette er sluttrapporten fra forskernes ståsted. Utgangspunktet for prosjektet var å bedre arbeidssituasjonen til en yrkesgruppe som består av hardt arbeidene kvinner, mange med belastningsskader, i graderte stillinger, med høyt sykefravær. Hensikten med prosjektet var å få en yrkesgruppe som har flere og forskjellige belastningsskader, høyt sykefravær og mange i deltidsarbeid inn i en tilrettelagt turnus, dvs. finne en organisering av arbeid og arbeidstid som vil gi minst mulig belastning, over korte perioder og med lengre restitusjonsperioder (lengre perioder fri) enn tidligere. Gjennom følgeforskning på prosjektet var forskernes oppgave både å være samtale-partnere underveis i arbeidet og å dokumentere opplevde resultater som kommer ut av omleggingen av turnusen for renholderne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 99.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:49.519542
MODIFIED 2016-08-12 06:00:38.324764+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:49.519542
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)