Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt 514103 : evaluering av "midtre sone" avtalen : avtale mellom reinbeitedistrikter om bruk av midtre sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde

Avtale mellom reinbeitedistrikter om bruk av midtre sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 646.3KB)
  2. Kart1.pdf (pdf, 4.4MB)
  3. Kart2.pdf (pdf, 4.8MB)
  4. kart3.pdf (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-31 13:00:58.123694
MODIFIED 2021-04-05 22:02:16.297062+00:00
CREATED 2013-10-31 13:00:58.123694
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)