Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

Rapporten tilhører rapportseriene Byggforsk skriftserie.

Prosjekt bostedsløse er et fireårig nasjonalt forsøksprosjekt gjennomført i syv kommuner og fire organisasjoner. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle metoder og modeller for organisering av bolig- og tjenestetilbud til bostedsløse. Arbeidet har gitt regjeringen et grunnlag for å utforme en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:12.899841
MODIFIED 2017-04-23 08:00:20.943200+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:12.899841
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)