Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Prosjekt bostedsløse er et fireårig nasjonalt forsøksprosjekt (fra 2000-2004), gjennomført i syv kommuner og fire organisasjoner. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle metoder og modeller for organisering av bolig- og tjenestetilbud til bostedsløse. Arbeidet har gitt regjeringen et grunnlag for å utforme en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:45.317280
MODIFIED 2015-10-13 14:04:02.548905+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:45.317280
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)