Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport

Ønsket om å gjennomføre et kontrollert forsøksprosjekt med utvidet rett til egenmelding i stor skala med bred evaluering hadde utgangspunkt i flere sammenfallende hendelser. Økningen i sykefraværet utover 90 tallet var foruroligende og lovreguleringer og innføring av ulike tiltak hadde liten effekt. Det var gjennomført ulike forsøk, men ofte var evalueringen lite systematisert. Kristiansand kommune hadde startet planlegging av systematiske forsøk med fraværsarbeid. Forsøk andre steder hadde gitt grunnlag for å prøve ut alternative tilnærminger til dagens ordninger, men innefor de ideologiske rammene for Inkluderende Arbeidsliv. Denne rapporten viser prosjektleders og prosjektorganisasjonens oppfatninger. Den er basert på loggbok, møtereferater, intervjuer, spørreskjemaer, notater, samtaler og observasjoner gjennom hele forsøksperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 344.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:32.259570
MODIFIED 2013-02-14 18:09:14.627688
CREATED 2010-12-15 04:41:32.259570
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)