Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"

I perioden 2012-2015 har Avinor gjennomført et prosjekt for å bedre helse og livsstilsvaner blant flyveledere og ansatte i Plass-Brann-Redning ved 28 norske lufthavner. God fysisk form er en forutsetning for å fylle disse stillingene, og i tillegg må ansatte klare visse fysiske tester og oppfylle medisinske krav for å bli værende i stillingen. Prosjektet skulle også gi kunnskap om effekten av de ulike intervensjonene som ble gjennomført. Forskere fra Universitetet i Stavanger har fulgt prosjektet. Ifølge evalueringsrapporten hadde deltakerne i utgangspunktet tilfredsstillende eller god helse, men muskelplager var et problem for den enkelte og for effektivitet på arbeidsplassen. I tillegg var mange overvektige eller i dårlig fysisk form. Samlet sett var det likevel relativt lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø ved flyplassene. Samtlige deltakere fikk utført en individuell helseprofilundersøkelse med tilhørende rådgivningssamtale ved prosjektstart. Deretter ble deltakerne delt inn i tre grupper som fikk tilbud om ulike intervensjoner, samt en kontrollgruppe som ikke fikk noen tiltak. Etter 12 måneder ble det gjennomført en ny måling av deltakernes helse og livsstil. Konklusjonen er at intervensjonene hadde effekt på flere viktige helseindikatorer, og Avinor blir anbefalt å fortsette forbedringsarbeidet og vektlegge livsstil, trening, kosthold og helse blant ansatte. Antall medisinsk underkjente er halvert siden 2009, men ifølge Avinor skyldes det også flere andre tiltak som er satt inn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-10 00:02:19.840666
MODIFIED 2017-03-10 00:02:19.853112
CREATED 2017-03-10 00:02:19.840666
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)