Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten presenterer resultatene av et forprosjekt for å utvikle evalueringsprosjekter av den nye etterutdanningen for yrkessjåfører. Rapporten er basert på intervjuer og litteraturstudier, og munner ut i en serie evalueringsforslag innen fem forskjellige områder: strukturelt nivå, effekter i bedriftene, praksis i undervisningsinstitusjonene, sjåførenes individuelle utbytte og kvantitative forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 579.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:01:21.183772
MODIFIED 2016-11-28 10:00:59.103634+00:00
CREATED 2013-06-08 12:01:21.183772
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)