Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Kartleggingen gir mer kunnskap om gjennomføringen av fag- og svenneprøven i Kunnskapsløftet. Rapporten viser at prøvenemndene oppfatter seg som representanter for faget, og at det utøves en stor grad av faglig skjønn i arbeidet når det gjelder den faglige bedømmingen. Det kan virke som det til dels er en sammenfallende oppfatning av hva som er kjernen i faget og hva som skal være utgangspunkt for prøving og vurdering, men at prøvenemndene i varierende grad kjenner til endringer i regelverket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-12 00:00:41.946012
MODIFIED 2015-10-16 08:20:04.530132+00:00
CREATED 2014-11-12 00:00:41.946012
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)