Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering

Evalueringen tar utgangspunkt i at prøveordningen med mekling er benyttet i kun to av landets seks salgslag: pelagiske forhandlinger for råstoff til konsumindustrien mellom Norges Sildesalgslag (NSSL) og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), og prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag (NR) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)/FHL.

I prøveperioden er det gjennomført 9 prisforhandlinger i pelagisk sektor, der seks har endt med mekling. Meklingsnemndens forslag har så blitt akseptert i fire av seks tilfeller. For hvitfisknæringen er ordningen benyttet i to av nitten prisforhandlinger. Den ene gangen ble nemndens forslag for minstepriser på kongekrabbe akseptert av partene. Nemndens forslag på torsk i den siste meklingen, ble fra industriens side tatt til etterretning.

Det er i hovedsak industriaktørene som stiller seg positive til ordningen med mekling etter den gjennomførte prøveperioden. Alt i alt er utvalget delt på midten i spørsmålet om en videreføring av prøveordningen er ønskelig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:05:12.168948
MODIFIED 2018-01-23 15:00:23.630319+00:00
CREATED 2011-07-06 17:05:12.168948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)