Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten handler om kunnskaper om og holdninger til psykisk helse og psykiske lidelser. Holdningene er målt i 2002 og 2007. Vi finner en økning i engasjementet knyttet til psykisk helse i løpet av perioden, men ingen endring i ønsket om åpenhet. Folk flest er lite stigmatiserende i sine holdninger til psykisk syke, og utviklingen fra 2002 til 2007 er positiv. Kvinner, yngre og middelaldrende, og folk med universitetsutdanning har minst stigmatiserende holdninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 615.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:01:49.806909
MODIFIED 2016-08-12 06:05:08.699455+00:00
CREATED 2013-02-19 13:01:49.806909
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)