Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Psykisk helse og uførhet blant unge

Over tid har det vært en betydelig økning i antall unge som uføretrygdes, og uførhet blant unge er som oftest forårsaket av psykiske lidelser. Oslo Economics og Frischsenteret har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet sett på utviklingen i psykiske lidelser blant unge generelt og unge uføre spesielt, og de unge uføres utdannings-, arbeids-, og trygdehistorikk før uføretrygd. De har også undersøkt om økt diagnostisering kan ha bidratt til den økte innstrømningen til uføretrygd blant unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-10-09 23:02:13.931650
MODIFIED 2021-10-09 23:02:13.939916
CREATED 2021-10-09 23:02:13.931650
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)