Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Psykisk sykes levekår

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten analyserer utviklingen i levekår for psykisk syke med utgangspunkt i tre datakilder. Psykisk syke har gjennomgående dårligere levekår enn psykisk friske. Det har bare skjedd små bedringer i levekårene i løpet av Opptrappingsplanens virkeperiode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 638.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-22 13:01:57.872450
MODIFIED 2016-08-12 06:05:09.776775+00:00
CREATED 2013-02-22 13:01:57.872450
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)