Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Psykososiale team for flyktninger og asylsøkere : brukerundersøkelse og evaluering

Rapporten fremstiller resultatene fra en brukerundersøkelse og en evaluering av de psykososiale teamene for flyktninger og asylsøkere i helseregion III, IV, og V. Brukerundersøkelsen omfattet ansatte i kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet og Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Begrepet psykososialt brukes her som samlebegrep knyttet til tilpasningsproblemer og lettere psykiske lidelser som følge av migrasjon, samt tyngre psykiske lidelser som naturlige følger av erfaringene flyktningene bringer med seg. Teamene skulle være ressurssentre for hjelpetilbudene til flyktninger i helseregionen, og tilby faglig veiledning, undervisning, diagnostiske og teapeutiske konsultasjoner, samt kompteanseoppbygging. Målet for evalueringen var å vurdere teamenes organisering, formål og virksomhet ut fra en analyse av behovere for teamene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.3MB)
  2. Intervjuguide og spørreskjema (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:01.824164
MODIFIED 2013-02-14 18:09:54.277098
CREATED 2011-05-10 10:09:01.824164
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)