Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelser som påvirker aktørers muligheter for å ivareta arbeidsmiljø- og storulykkesrisiko i kontraktsrelasjoner mellom operatør og entreprenør. Studien bygger på kvalitative intervjuer av et strategisk utvalg av personer fra operatør, boreentreprenør og brønnserviceentreprenør knyttet til en fastinnretning på norsk sokkel. Studien tar opp følgende problemstillinger: Hva er en kontrakt for aktørene i et kontraktørhierarki? Hvordan blir kontrakter til? Hvordan forholder aktørene seg til incentiver i kontrakter, spesielt incentiver som kan ha betydning for HMS? Hvordan blir reforhandlinger av kontrakter initiert og gennomført?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:45.375455
MODIFIED 2014-08-14 11:44:56.095073+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:45.375455
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)