Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten beskriver og analyserer hvordan rammevilkårene påvirker transport- og logistikkostnadene og norske bedrifters konkurranseevne. Det viser seg at lønnsnivået i transportbransjen har langt større betydning enn skatter og avgifter. Endringer i rammevilkårene kan få betydning for transportmiddelfordelingen. Dersom Eurovignettavgiften øker til et nivå som reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene, vil jernbanetransporten kunne øke betydelig på bekostning av vegtransporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:44.426834
MODIFIED 2017-05-29 02:00:59.539709+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:44.426834
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)