Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten oppsummerer resultatene fra SINTEFs bidrag til en FoU-aktivitet om arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko. SINTEFs bidrag omfatter fire delaktiviteter: 1) Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. 2) Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt. En intervjustudie 3) Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker 4) Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid - utfyllende analyser av RNNP data Risiko. Arbeidsmiljø. Storulykker

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:47.702710
MODIFIED 2017-03-27 22:00:22.156645+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:47.702710
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)