Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rammebetingelser er ofte omtalt av både myndigheter, forskningsmiljø og virksomheter i tilknytning til forhold som er sentrale og innvirker på sikkerhet og arbeidsmiljø. Men begrepet blir forstått ulikt og gitt ulikt innhold avhengig av bakgrunnskunnskap, tilhørighet og akademiske perspektiver. Denne rapporten presenterer en litteraturstudie for å kartlegge og sammenstille forskning som kan kategoriseres som rammebetingelser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og derigjennom bidra til å gi begrepet et mer konsistent innhold. I Versjon 2 er litteraturoversikten utvidet med flere referanser, med særlig vekt på litteratur om rammebetingelser knyttet til kontrakter mellom operatør og entreprener/underleverander, Formål er å frembringe en forskningsrapport som kan anvendes internt i Ptil for å gi økt bakgrunnskunnskap til bruk for tilsynets formål, samt et produkt som Ptil kan presentere for bransjen og derigjennom bidra til økt kunnskap og vektlegging av rammebetingelsers betydning for å drive forsvarlig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:44.511975
MODIFIED 2014-08-14 11:44:55.680142+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:44.511975
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)