Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær

Ekspertgruppemøtet ble arrangert av Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet og Kjell Vaage ved Universitetet i Bergen på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Mandatet var å gi en kunnskapsoppsummering om årsaker til kjønnsforskjell i sykefravær basert på eksisterende og pågående forskning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 950.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:45.625372
MODIFIED 2016-08-12 06:02:33.590212+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:45.625372
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)