Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning

Deloitte AS har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet evaluert Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Formålet med evalueringen har vært å vurdere nåværende måloppnåelse ved KFV og foreslå forbedringstiltak for å bidra til at virksomheten oppfyller de krav som Justis- og beredskapsdepartementet stiller til en samordnet, effektiv og serviceorientert forvaltning. Måloppnåelsen knytter seg til målene om tilfredsstillende saksbehandlingstid og økt produktivitet.

Evalueringen har vurdert forbedringsområder som kan sikre en bedre måloppnåelse i virksomheten, med særlig vekt på effektivitet i saksbehandlingsprosessene. Forbedringsområder som blant annet organisering og arbeidsformer, samhandling og samarbeid internt, produktivitet, effektivitet og internkontroll har blitt vurdert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:00:52.302725
MODIFIED 2014-08-14 11:47:33.781789+00:00
CREATED 2013-10-22 12:00:52.302725
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)