Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters syn på Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen var å framskaffe dokumentert kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til etatens service, informasjon, veiliedning, saksbehandlings m. m.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 134.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:58.873147
MODIFIED 2016-11-14 17:00:40.136187+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:58.873147
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)