Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Rogaland

Den 27. januar 2005 ble det oppnevnt et uavhengig utvalg for å foreta en gransking i forbindelse med påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i Rogaland, i perioden 1954-1993. Utvalget har intervjuet i alt 157 personer. Dette er i det alt vesentligste tidligere barnehjemsbarn (111), tidligere ansatte ved de ulike institusjoner (28), ansatte i barnevernet, ansatte hos fylkesmannen, tidligere ledere/medlemmer av barnevernnemnda (12) og andre (6).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:03.037863
MODIFIED 2013-02-14 18:12:56.621224
CREATED 2011-05-10 10:08:03.037863
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)