Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland

Rapporten beskriver en uavhengig kvalitetssikring for KVU for E10 Rv. 85 Evenes-Sortland. Kvalitetssikringen er gjnenomført av Det Norske Veritas AS sammen med samarbeidspartnere Samfunns- og næringslivsforskning AS og Advansia AS. Kvalitetssikringsgruppen har vurdert om dokumentgrunnlaget for konseptvalgutredningen er tilstrekkelig, om anbefalt konsept er riktig, samt momenter som er viktig i den videre utredningen av prosjektet. Kvalitetssikringen er gjennomført i tidsperioden mars 2011 til juni 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:17:11.489582
MODIFIED 2016-10-06 13:17:12.101524
CREATED 2016-10-06 13:17:11.489582
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)