Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Rapporten beskriver en uavhengig kvalitetssikring for KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen. Kvalitetssikringen er gjnenomført av Det Norske Veritas AS sammen med samarbeidspartnere Samfunns- og næringslivsforskning AS og Advansia AS. Kvalitetssikringsgruppen har vurdert om dokumentgrunnlaget for konseptvalgutredningen er tilstrekkelig, om anbefalt konsept er riktig, samt momenter som er viktig i den videre utredningen av prosjektet. Kvalitetssikringen er gjennomført i tidsperioden mars 2011 til juni 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:16:44.595624
MODIFIED 2016-10-06 13:16:45.186236
CREATED 2016-10-06 13:16:44.595624
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)