Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Det er gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. I rapporten har kvalitetssikringsgruppen besvart følgende tre spørsmål: • Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig? • Er anbefalingen om konseptvalg riktig? • Hva er viktig å ivareta ifm. videre utredning av prosjektet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-28 23:00:39.277544
MODIFIED 2016-10-28 23:00:40.508065
CREATED 2016-10-28 23:00:39.277544
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)