Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad

Rapporten er ekstern kvalitetssikring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for Harstad. Kvalitetssikreren støtter Statens vegvesens anbefaling om å legge Kollektiv- og gang-/sykkelkonseptet til grunn for videre planlegging, men mener at innholdet i konseptet bør vurderes nærmere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 954.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:37.205437
MODIFIED 2016-08-12 06:01:39.905909+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:37.205437
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)