Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum

Rapporten er ekstern kvalitetssikring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for rv 80 Løding-Bodø sentrum. Kvalitetssikreren anbefaler videre utredning av Kombinasjonskonseptet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:36.432336
MODIFIED 2013-02-14 18:07:44.800531
CREATED 2012-06-04 17:27:36.432336
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)